lv en ru

SIA KasunK.Studija

sabiedrība ar ierobežotu atbildību KasunK.Studija dibināta 2007. gadā, ar mērķi radīt uzņēmumu, kas spētu nodrošināt pilnu pakalpojumu grozu, kompleksa, tehnoloģiski sarežģīta būvprojekta realizācijai iepriekš definētā kvalitātē un termiņos; 2009.gada februārī Studijai pievienojas konstruktoru birojs a222.

SIA KasunK.Studija darbinieku un sadarbības partneru pieredze veidojusies kopīgi izstrādājot un realizējot tehnoloģiski sarežģītus un apjomīgus būvprojektus, kuros veikto darbu kopējās izmaksas sastāda vairākus desmitus miljonus latu. Mūsu uzņēmuma veiksmes garantija ir pieredze un spēja elastīgi risināt ar būvprocesu saistītos jautājumus; mēs varam izveidot un vadīt darba grupu konkrēta uzdevuma iespējami kvalitatīvai risināšanai, kā arī iekļauties komandā un atrisināt specifiskus ar būvniecības organizēšanu vai projektēšanu saistītus jautājumus;

Uzņēmuma sniegtie pakalpojumi ietver visa veida būvniecības un arhitektūras konsultācijas (t.sk. ēku un būvju tehnisko novērtēšanu un energoauditu, būvprojektu ekspertīzi, būvniecības procesa strukturēšanu un projektu vadības konsultācijas visos nekustamā īpašuma attīstības projekta posmos, gruntsgabalu atbilstības novērtēšanu atbilstoši attīstības iecerei, gruntsgabalu kapacitātes analīzi un rekomendācijas apbūves veida izvēlei), būvprojektu vadību un organizāciju, būvniecības tehnisko projektu izstrādi, būvkonstrukciju elementu projektēšanu;