lv en ru

SIA KasunK.Studija

Vienotais reģistrācijas numurs:

40003971569

PVN nodokļu maksātāja reģistrācijas kods:

LV40003971569

Būvkomersanta reģistrācijas numurs:

5950 - R 

 

Juridiskā adrese:

Poldera iela 4, Stopiņu novads

Rīgas raj. LV-2118

 

Norēķinu konts:

SWEDBANK AS

SWIFT kods: HABALV22

LV82 HABA 0551 0188 4127 6

 

 

Atbildīgie speciālisti:

Valdes loceklis:

Kaspars Beitāns

e-pasts: kaspars.beitans@kks.lv

 

Ražošanas direktors:

Gints Pētersons

e-pasts: gints.petersons@kks.lv

 

Galvenais inženieris:

Ainis Beitāns

e-pasts: ainis.beitans@kks.lv 

 

Būvinženieris, projektēšanas grupas vadītājs:

Ģirts Jēkabsons,

e-pasts: girts.jekabsons@kks.lv 

 

Būvinženieris, projektēšanas grupas vadītājs:

Normunds Andersons

e-pasts: normunds.andersons@kks.lv 

Biroji

Tēraudlietuves iela 22, Rīga LV-1026,

tālr.: +371 67 367 707

e-pasts: studija@kks.lv

Elektrības iela 10, Jelgava LV-3001